Tel: 0294-494100

Hacked by Iran Security Team :) Unique SaboTeur Was Here

Betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheidsinstellingen zijn wettelijk vastgelegd. Vanaf 16 maart 2013 gaat deze regeling van kracht, waar dit aanvankelijk al begin januari van dit jaar zou zijn. Op dit moment staat in de wet nog omschreven dat een betalingstermijn niet ‘onredelijk’ mag zijn.

Wettelijke betalingstermijnen

Wanneer er niets is afgesproken of contractueel is vastgelegd, geldt voor bedrijven onderling in principe een betalingstermijn van 30 dagen. Dat betekent dat een factuur binnen 30 dagen voldaan moet zijn. Echter kunt u wel een andere betalingstermijn overeenkomen, maar mag deze niet langer dan 60 dagen zijn. Alleen zodra er aangetoond kan worden dat beide partijen geen nadeel ontvangen van een langere betalingstermijn, is het toegestaan om een langere betalingstermijn dan 60 dagen af te spreken. Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden kan er vrijwel niet afgeweken worden van een betalingstermijn van 30 dagen n de factuurdatum.

Incassobureau inschakelen?

Heeft u vragen of is de betalingstermijn verstreken van uw debiteur en wilt u de hulp van een incassobureau inschakelen? Neem dan via deze website contact op met ABC Incasso in Amsterdam. Wij staan u graag te woord en kunnen u bijstaan met al uw vragen.

Hacked by Iran Security Team :) Unique SaboTeur Was Here

Uit een onderzoek van Sp!ts worden automatische incasso’s nogal eens uitgevoerd, zonder dat er sprake is van een rechtsgeldige machtiging. Deze handige manier van geld innen, is een vorm van diefstal dat veelvuldig plaatsvindt.

Erg eenvoudig

Een abonnement voor een krant, tijdschrift of verzekering wordt in veel gevallen eenvoudig en snel via internet afgesloten. Er hoeft meestal alleen een eenvoudig formuliertje ingevuld te worden en het abonnement is afgesloten. Mensen kunnen in dat geval eenvoudig het vakje aanvinken waarmee het bedrijf wordt gemachtigd voor een automatische incasso.

Niet rechtsgeldig

Het aanvinken van een vakje via internet is echter niet voldoende om de machtiging te verstrekken aan een bedrijf. Om een gerechtelijke machtiging te krijgen, dient er een getekende machtiging door de klant verstrekt worden. Een machtiging via internet is dus helemaal niet rechtsgeldig, maar vindt tegenwoordig wel vaak plaats.

Hacked by Iran Security Team :) Unique SaboTeur Was Here

Een incassotraject kent drie fasen, namelijk de minnelijke fase, gerechtelijke fase en de executoriale fase. Wilt u weten wat hoe een incassoprocedure in zijn werk gaat of meer weten over incassobureaus? Neem dan direct contact op met ABC Incasso in Amsterdam.

Ja, Ik wil vrijblijvend informatie

  Naam: *

  Uw email: *

  Onderwerp: *

  Opmerking:

  abc incasso

  Adresgegevens

  ABC Incasso B.V.

  Postadres
  Postbus 159
  1380 AD Weesp

  Bezoekadres
  Flevolaan 4
  1382 JZ Weesp